642 Lot Bulundu / Sayfa (1 / 33)
Kategori

15. Müzayede | Efemera

Müzayede içinde ara
Lot No Ara:
|
Kelime Ara:
7 Foto
Lot No: 1351 Meşhur | BELGE Edebiyatçı - Şair Enis Behiç Koryürek’e ait Müntehib-i Sani (İkinci Seçmen) mazbatası ve kendisine ait el yazısı ile yazılmış basılmamış şiir defteri. Şair kimliğiyle ön plana çıkan Enis Behiç Koryürek, 11 Mart 1891'de İstanbul Aksaray'da dünyaya geldi. Babası Doktor Yarbay İsmail Behiç Bey, annesi ise Faika Hanım'dır. Eğitim hayatına evinde özel hocalardan ders alarak başladı. İlköğreniminden sonra Selanik ve Üsküp idadilerinde okudu. Sonra İstanbul Lisesinde öğrenimine devam etti. 1913 yılında da Mülkiye Mektebini başarıyla bitirdi. İlk şiirini henüz on dokuz yaşındayken yayımladı. Edebiyatımızda beş hececiler olarak bilinen şairlerlerden biridir. (I. Meşrutiyet’ten sonra hece vezniyle ve konuşulan halk diliyle, Millî Edebiyat akımının görüşleri doğrultusunda şiir yazan beş şairin Türk edebiyatındaki genel adı. Grubu oluşturan beş şair; Orhan Seyfi Orhon, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Yusuf Ziya Ortaç ve Faruk Nafiz Çamlıbel’dir.) Enis Behiç Koryürek, Balkan Savaşı sıralarında Ziya Gökalp'in telkin ve tavsiyesiyle heceyi benimsedi. Milli Edebiyat akımına bağlandı. Bu anlayış değişikliğiyle milli duygularla yoğrulu kahramanlık şiirleri yazdı. Şiirleri, Türk Yurdu, Donanma ve Yeni Mecmua dergilerinde yayımlandı. Mülkiye'yi başarıyla bitirdikten sonra bir süre Bükreş Konsolosluğu'nda görev aldı. Bu görevden sonra Budapeşte'de yedi yıl görev yaptı. Bu yıllarda daha çok aşk temalı şiirler kaleme aldı. 1919'da yurda döndü. Milli Müdafaa teşkilatında çalışıp Kurtuluş Savaşı'na destek verdi. Bu arada çeşitli yerlerde öğretmenlik ve memurluk yaptı. Memurluk hayatına Ankara'da devam etme kararı alan Enis Behiç Koryürek, burada ilk kitabı olan "Miras"ı yayımladı. Kitapta milli duygular ve aşk konusunu işledi. Enis Behiç Koryürek, Çalışma Bakanlığı müsteşarlığı yaptı. 1945 yılında emekli oldu. 1946 seçimlerine Demokrat Parti'den milletvekili adayı olarak girdi ve seçimi kaybetti. Seçimlerden sonra maddi sıkıntılar içerisine girdi. Kendisini din ve tasavvufa veren Enis Behiç Koryürek, 18 Ekim 1949'da İstanbul'da vefat etti. Cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.