?    |   Kayıt Ol
209 ürün bulundu | Sayfa: (1 / 7)
Kategori:
no image
Lot No: 3223 Kitap OSMANLICA - TARİH -Süleyman Şükrü Karçınzade, Seyahat-ı Kübra, Abdürreşid b. Ömer İbrahimof’un Elektrik Matbaası, Saint Petersburg-1325 (1907), 608 sayfa,… Açılış Fiyatı: 7500₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 1 | Ziyaretçi: 43
Güncel Fiyat: 7500
no image
Lot No: 3210 Kitap OSMANLICA - TARİH -Nev’izade Atai, Hadaik ul-Hakayık fi Tekmilet iş-Şekayık (Zeyl-i Şakayık li Atai), 2 cilt takım, İstanbul-1268 (1852), 2 cilt toplam 15+771 sayfa,… Açılış Fiyatı: 5000₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 1 | Ziyaretçi: 11
Güncel Fiyat: 5000
no image
Lot No: 2906 Kitap SANAT - Miraçname Suiti, Erol Akyavaş, T.C. Dışişleri Bakanlığı İçin Toplam 500 Adet Basılmıştır, grataNONgrata 2004, Portfolyo İçinde 8 Renkli Levha, 410mm-340mm,… Açılış Fiyatı: 5000₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 0 | Ziyaretçi: 68
Güncel Fiyat: 5000
no image
Lot No: 3230 Kitap OSMANLICA - TARİH -Şemseddin Sami, Kamusu’l-Alam, Dictionnarie Universel et de Géographie, Tarih ve Coğrafya Lügati ve Tabir-i Islah ile Kaffe-i Esami-i Hassayı Camidir. 6… Açılış Fiyatı: 4000₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 1 | Ziyaretçi: 56
Güncel Fiyat: 4000
no image
Lot No: 3211 Kitap OSMANLICA - TARİH -Taşköprüzade Ahmed İsameddin’den Mehmed Mecdi Edirneli, Tercüme-i Şakaik-i Numaniye (Hadaik üs-Şakaik), Dar üt-tıbaat ül-amire, İstanbul-1269… Açılış Fiyatı: 3000₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 1 | Ziyaretçi: 6
Güncel Fiyat: 3000
no image
Lot No: 3229 Kitap OSMANLICA - TARİH -Ebu Tahir Muhammed b. Yakub Firuzabâdî, El-Okyanusü’l-basit fî Tercümeti’l-Kamûsü’l-Muhit, 3 cilt takım, Mütercim: Ahmed Asım, Matbaa-i… Açılış Fiyatı: 2000₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 0 | Ziyaretçi: 15
Güncel Fiyat: 2000
no image
Lot No: 3146 Dergi MİZAH - Zübük Dergisi, Yayınlayan: Aziz NESİN, Sayı: 1-42, 43 sayı yayınlanan derginin 42 sayısı, dönemin cildinde, İstanbul 1962, 290*420mm - Lot No: Açılış Fiyatı: 1500₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 1 | Ziyaretçi: 10
Güncel Fiyat: 1500
no image
Lot No: 3201 Kitap OSMANLICA - Kaşgarlı Mahmud, Kitab-ı Divan-ı Lügat’it-Türk, Kilisli Muallim Rıfat, İstanbul-1333/1335 (1917-1919), 1. cilt: 436+12 sayfa, 2. cilt: 319 sayfa, 3. cilt:… Açılış Fiyatı: 1500₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 0 | Ziyaretçi: 6
Güncel Fiyat: 1500
no image
Lot No: 3228 Kitap OSMANLICA - TARİH -Takvim-i Meskukat-ı Osmaniye, İsmail Galib, İstanbul-1307 (1890), 24+503+7 sayfa metin+ 12 sayfa levha (eksiksiz), 180mm-250mm, Sonradan yapılmış bez… Açılış Fiyatı: 1250₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 0 | Ziyaretçi: 8
Güncel Fiyat: 1250
no image
Lot No: 3216 Kitap OSMANLICA - TARİH -OSMANLICA - TARİH -Tarih-i Gülşen-i Maarif 2 cilt takım, Feraizcizade Mehmed Said, Dar üt-tıbaat ül-amire, İstanbul-1252 (1836), 2 cilt toplam 8+5+1693… Açılış Fiyatı: 1200₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 1 | Ziyaretçi: 6
Güncel Fiyat: 1200
no image
Lot No: 3208 Kitap OSMANLICA - TARİH -Posta ve Telgraf ve Telefon Nezareti 1329-1330 Sene-i Maliyesine Mahsus İstatistik, Dersaadet-1333 (1917), 44+78 sayfa (metin içinde 7 adet katlanır tablo),… Açılış Fiyatı: 1200₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 0 | Ziyaretçi: 5
Güncel Fiyat: 1200
no image
Lot No: 2905 Albüm ALBÜM - Vilayet Hususi İdareleri Faaliyetlerinden 1928, Dahiliye Vekaleti Mahalli İşler Umum Müdürlüğünce Tertip Edilmiştir, A'dan Z'ye Sırasıyla Tüm Şehirlerin… Açılış Fiyatı: 1000₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 1 | Ziyaretçi: 90
Güncel Fiyat: 1000
no image
Lot No: 2913 Gazete SİYASET - 27 Mayıs darbesi ile Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam sürecine ilişkin 89 gazete, 5 dergiden oluşan arşiv. 28 Mayıs 1960 ve 21 Eylül 1961 tarihleri… Açılış Fiyatı: 1000₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 1 | Ziyaretçi: 65
Güncel Fiyat: 1000
no image
Lot No: 3227 Kitap OSMANLICA - TARİH -Musavver Nevsal-i Servet-i Fünun, Ahmed İhsan [Tokgöz], 1310-1314 senelerine mahsus, 1. Sene: 93+2 sayfa, 2. Sene: 97 sayfa (2 yaprak eksik), 3. Sene: 114+4… Açılış Fiyatı: 1000₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 0 | Ziyaretçi: 5
Güncel Fiyat: 1000
no image
Lot No: 3231 Salname OSMANLICA - SALNAME -1311 Senesine Mahsus Salname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye, 49. Sene, İstanbul-1311 (1893), 6+968 sayfa, 130mm-170mm, Osmanlı armalı ve Ayyıldız baskılı… Açılış Fiyatı: 750₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 0 | Ziyaretçi: 22
Güncel Fiyat: 750
no image
Lot No: 3219 Kitap OSMANLICA - TARİH -Tarih-i Alem, Süleyman Hüsnü Paşa, Mekteb-i Fünun-ı Harbiye-i Hazret-i Şahane Matbaası, İstanbul-1293 (1876), 2+3+8+1016 sayfa+5 levha, 145mm-220mm,… Açılış Fiyatı: 750₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 1 | Ziyaretçi: 2
Güncel Fiyat: 750
no image
Lot No: 3224 Kitap OSMANLICA - TARİH -Hüseyin bin Halef Tebrizi, Tıbyan-ı Nafi’ der Tercüme-i Burhan-ı Katı’, 2 cilt takım, Mütercim: Ahmed Asım Ayıntabi, Matbaa-i Amire, 1287 (1870),… Açılış Fiyatı: 750₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 1 | Ziyaretçi: 6
Güncel Fiyat: 750
no image
Lot No: 3034 Kitap Türkiye'de Meskun Yerler Kılavuzu, A'DAN Z'YE MEMLEKETİMİZİN BÜTÜN MESKUN YERLERİNİ VE BUNLARIN İDARE BAĞLILIKLARINI KÖY KANUNU TATBİK EDİLEN YERLERLE BELEDİYE… Açılış Fiyatı: 750₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 0 | Ziyaretçi: 5
Güncel Fiyat: 750
no image
Lot No: 3139 Kitap TARİH - Teşrinievel 1927 Umumî Nüfus Tahriri, fasikül: I-II, T.C. Başvekâlet İstatistik Umum Müdürlüğü neşriyatı, İstanbul-1929, 209+208 sayfa, 240mm-315mm, Her… Açılış Fiyatı: 750₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 0 | Ziyaretçi: 5
Güncel Fiyat: 750
no image
Lot No: 3025 Kitap SİYASET - Belediyeler 1933, Dahiliye Vekaleti Mahalli İdareler Umum Müdürlüğü, İstanbul 1933, 983 sayfa, 165mm-235mm, bez ciltli, ciltte ayrılma var. Metin haricinde… Açılış Fiyatı: 750₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 0 | Ziyaretçi: 9
Güncel Fiyat: 750
no image
Lot No: 3209 Kitap OSMANLICA - TARİH -Fetevay-ı Ali Efendi ba Tertib-i Kefevi, 2 cilt takım, Tabhane-i Amire, İstanbul-1258 (1842), 2 cilt toplam 737 sayfa, 210mm-300mm, Döneminin mıklepli,… Açılış Fiyatı: 600₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 0 | Ziyaretçi: 7
Güncel Fiyat: 600
no image
Lot No: 3132 Kitap TARİH - XV inci Asır Tarihçisi Şükrullah Dokuz Boy Türkler ve Osmanlı Sultanları Tarihi, Atsız, Arkadaş Basımevi, İstanbul-1939, 4+72 sayfa, 200mm-280mm, Orijinal… Açılış Fiyatı: 500₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 1 | Ziyaretçi: 14
Güncel Fiyat: 500
no image
Lot No: 3144 Kitap DENİZCİLİK - Kitabı Bahriye, Piri Reis, Türk Tarihi Araştırma Kurumu yay. No 2, İstanbul-1935, 4+LV+855+10+72 sayfa, metin içi çok sayıda levha, 220mm-320mm, Ayasofya… Açılış Fiyatı: 500₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 0 | Ziyaretçi: 6
Güncel Fiyat: 500
no image
Lot No: 3036 Kitap TARİH - Köy Enstitüleri Dergisi, Sayı 1-8 TAKIM, 1945-1947, Ankara, 890 Sayfa, 160mm-230mm. Hasanoğlan Köy Enstitüsü tarafından toplam 8 sayı yayınlanmıştır. 5-6 ve… Açılış Fiyatı: 500₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 1 | Ziyaretçi: 19
Güncel Fiyat: 500
no image
Lot No: 3226 Kitap OSMANLICA - TARİH -Mecmua-i Fünun-ı Bahriye, Mart 1308-Şubat 1309, Nezaret-i Celile-i Bahriye – Erkan-ı Harb Heyet-i Fenniyesi, 520 sayfa, 160mm-230mm, Mart 1305’te… Açılış Fiyatı: 500₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 0 | Ziyaretçi: 3
Güncel Fiyat: 500
no image
Lot No: 3049 Dergi HALKEVİ - Görüşler Adana Halkevi Dergisi, Cilt:6 15 Sayı (52-66), Adana, 230mm-300mm - Lot No: Açılış Fiyatı: 450₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 0 | Ziyaretçi: 12
Güncel Fiyat: 450
no image
Lot No: 3015 Kitap MÜZİK - Türkiye-Avrupa Musiki Münasebetleri, Mahmut Ragıp Kösemihal,İstanbul 1939, 160 Sayfa, 200mm275mm, Yazarından Agop Dilaçar'a İthaf ve İmzalı, Agop Dilaçar… Açılış Fiyatı: 400₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 0 | Ziyaretçi: 4
Güncel Fiyat: 400
no image
Lot No: 3142 Kitap BİYOGRAFİ - Cem Sultan, İsmail Hikmet Ertaylan, İstanbul Üniv. / Edebiyat Fakültesi yay., İstanbul-1951, 247 sayfa+26 levha+254 sayfa Cem Sultan Divanı tıpkıbasımı,… Açılış Fiyatı: 400₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 0 | Ziyaretçi: 6
Güncel Fiyat: 400
no image
Lot No: 3140 Kitap TARİH - İznik ve Bursa Tarihi, Ahmet Memduh Turgut, Vilâyet Matbaası, Bursa-1935, 216 sayfa+2 harita+63 sayfada 214 fotoğraf+1 harita, 230mm-310mm, Döneminin sırtı deri… Açılış Fiyatı: 400₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 0 | Ziyaretçi: 6
Güncel Fiyat: 400
no image
Lot No: 3009 Kitap TARİH - Diyarbekir Tarihi, Kitabeleri, Yıllığı, 3 Kitap Tek Cilt, Basri Konyar, 1936, 217-149-376 Sayfa+Siyah Beyaz Fotoğraf ve Haritalar, 170mm-240mm - Lot No: Açılış Fiyatı: 350₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 0 | Ziyaretçi: 13
Güncel Fiyat: 350