?    |   Kayıt Ol
182 ürün bulundu | Sayfa: (1 / 7)

Kitap

no image
Lot No: 3230 Kitap OSMANLICA - TARİH -Şemseddin Sami, Kamusu’l-Alam, Dictionnarie Universel et de Géographie, Tarih ve Coğrafya Lügati ve Tabir-i Islah ile Kaffe-i Esami-i Hassayı Camidir. 6… Açılış Fiyatı: 4000₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 1 | Ziyaretçi: 68
Açılış Fiyatı 4000
no image
Lot No: 3229 Kitap OSMANLICA - TARİH -Ebu Tahir Muhammed b. Yakub Firuzabâdî, El-Okyanusü’l-basit fî Tercümeti’l-Kamûsü’l-Muhit, 3 cilt takım, Mütercim: Ahmed Asım, Matbaa-i… Açılış Fiyatı: 2000₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 0 | Ziyaretçi: 16
Açılış Fiyatı 2000
no image
Lot No: 3224 Kitap OSMANLICA - TARİH -Hüseyin bin Halef Tebrizi, Tıbyan-ı Nafi’ der Tercüme-i Burhan-ı Katı’, 2 cilt takım, Mütercim: Ahmed Asım Ayıntabi, Matbaa-i Amire, 1287 (1870),… Açılış Fiyatı: 750₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 1 | Ziyaretçi: 6
Açılış Fiyatı 750
no image
Lot No: 3225 Kitap OSMANLICA - TARİH -Süleyman Paşazade Sami Bey, Külliyat-ı Asar ve İhtisasat, İstanbul-1918, 404+7+8 sayfa, 165mm-260mm, II. Meşrutiyet’in en önemli eğitimcilerinden… Açılış Fiyatı: 150₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 1 | Ziyaretçi: 14
Açılış Fiyatı 150
no image
Lot No: 3226 Kitap OSMANLICA - TARİH -Mecmua-i Fünun-ı Bahriye, Mart 1308-Şubat 1309, Nezaret-i Celile-i Bahriye – Erkan-ı Harb Heyet-i Fenniyesi, 520 sayfa, 160mm-230mm, Mart 1305’te… Açılış Fiyatı: 500₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 0 | Ziyaretçi: 3
Açılış Fiyatı 500
no image
Lot No: 3227 Kitap OSMANLICA - TARİH -Musavver Nevsal-i Servet-i Fünun, Ahmed İhsan [Tokgöz], 1310-1314 senelerine mahsus, 1. Sene: 93+2 sayfa, 2. Sene: 97 sayfa (2 yaprak eksik), 3. Sene: 114+4… Açılış Fiyatı: 1000₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 0 | Ziyaretçi: 6
Açılış Fiyatı 1000
no image
Lot No: 3228 Kitap OSMANLICA - TARİH -Takvim-i Meskukat-ı Osmaniye, İsmail Galib, İstanbul-1307 (1890), 24+503+7 sayfa metin+ 12 sayfa levha (eksiksiz), 180mm-250mm, Sonradan yapılmış bez… Açılış Fiyatı: 1250₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 0 | Ziyaretçi: 8
Açılış Fiyatı 1250
no image
Lot No: 3218 Kitap OSMANLICA - TARİH -Muhalefetin İflası, Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, İstanbul-1331 (1915), 76+4 sayfa, 140mm-210mm, Sonradan yapılmış bez cildinde - Lot No: Açılış Fiyatı: 100₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 0 | Ziyaretçi: 30
Açılış Fiyatı 100
no image
Lot No: 3219 Kitap OSMANLICA - TARİH -Tarih-i Alem, Süleyman Hüsnü Paşa, Mekteb-i Fünun-ı Harbiye-i Hazret-i Şahane Matbaası, İstanbul-1293 (1876), 2+3+8+1016 sayfa+5 levha, 145mm-220mm,… Açılış Fiyatı: 750₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 1 | Ziyaretçi: 2
Açılış Fiyatı 750
no image
Lot No: 3220 Kitap OSMANLICA - TARİH -Rical-i Mühimme-i Siyasiye, Ali Fuad [Türkgeldi], İstanbul-1927, 174 sayfa, 160mm-240mm, Döneminin kapağı korunarak yapılmış sırtı deri cildinde -… Açılış Fiyatı: 250₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 0 | Ziyaretçi: 7
Açılış Fiyatı 250
no image
Lot No: 3221 Kitap OSMANLICA - TARİH -Hanedan-ı Seyyid ül-Beşer Eimme-i İsna Aşer, Ahmed Muhtar, İstanbul-1327 (1911), 192 sayfa, 160mm-240mm, Hz. Ali’nin hal tercemelerine ait kitapta… Açılış Fiyatı: 300₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 0 | Ziyaretçi: 3
Açılış Fiyatı 300
no image
Lot No: 3222 Kitap OSMANLICA - TARİH -Bir Elçinin Tarihçe-i Sefareti (1207-1208), Hayreddin Nedim, Tarih-i Osmani Encümeni Külliyatı 3, 1333 (1917), 112 sayfa, 160mm-240mm, Kapağı korunarak… Açılış Fiyatı: 150₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 0 | Ziyaretçi: 2
Açılış Fiyatı 150
no image
Lot No: 3223 Kitap OSMANLICA - TARİH -Süleyman Şükrü Karçınzade, Seyahat-ı Kübra, Abdürreşid b. Ömer İbrahimof’un Elektrik Matbaası, Saint Petersburg-1325 (1907), 608 sayfa,… Açılış Fiyatı: 7500₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 1 | Ziyaretçi: 46
Açılış Fiyatı 7500
no image
Lot No: 3209 Kitap OSMANLICA - TARİH -Fetevay-ı Ali Efendi ba Tertib-i Kefevi, 2 cilt takım, Tabhane-i Amire, İstanbul-1258 (1842), 2 cilt toplam 737 sayfa, 210mm-300mm, Döneminin mıklepli,… Açılış Fiyatı: 600₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 0 | Ziyaretçi: 7
Açılış Fiyatı 600
no image
Lot No: 3210 Kitap OSMANLICA - TARİH -Nev’izade Atai, Hadaik ul-Hakayık fi Tekmilet iş-Şekayık (Zeyl-i Şakayık li Atai), 2 cilt takım, İstanbul-1268 (1852), 2 cilt toplam 15+771 sayfa,… Açılış Fiyatı: 5000₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 1 | Ziyaretçi: 11
Açılış Fiyatı 5000
no image
Lot No: 3211 Kitap OSMANLICA - TARİH -Taşköprüzade Ahmed İsameddin’den Mehmed Mecdi Edirneli, Tercüme-i Şakaik-i Numaniye (Hadaik üs-Şakaik), Dar üt-tıbaat ül-amire, İstanbul-1269… Açılış Fiyatı: 3000₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 1 | Ziyaretçi: 6
Açılış Fiyatı 3000
no image
Lot No: 3212 Kitap OSMANLICA - TARİH -Köprülüzâde Mehmed Fuad, Millî Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve Divân-i Türkî-i Basit, XVI. Asır Şairlerinden “Edirneli Nazmi”nin … Açılış Fiyatı: 75₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 0 | Ziyaretçi: 6
Açılış Fiyatı 75
no image
Lot No: 3216 Kitap OSMANLICA - TARİH -OSMANLICA - TARİH -Tarih-i Gülşen-i Maarif 2 cilt takım, Feraizcizade Mehmed Said, Dar üt-tıbaat ül-amire, İstanbul-1252 (1836), 2 cilt toplam 8+5+1693… Açılış Fiyatı: 1200₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 1 | Ziyaretçi: 6
Açılış Fiyatı 1200
no image
Lot No: 3203 Kitap OSMANLICA - TARİH -Mehmed Ramazanzade, Tarih-i Nişancı Mehmed Paşa, Tab'hane-i Amire, İstanbul-1279 (1862), 3+348 sayfa, 130mm-180mm, 1. Baskı. Cildin sırt kısmında… Açılış Fiyatı: 300₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 1 | Ziyaretçi: 5
Açılış Fiyatı 300
no image
Lot No: 3204 Kitap OSMANLICA - Köprülüzade Mehmed Fuad, Bugünkü Edebiyat, İstanbul-1924, 329+1 sayfa, 140mm-200mm, Orijinal kapağında - Lot No: Açılış Fiyatı: 150₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 0 | Ziyaretçi: 5
Açılış Fiyatı 150
no image
Lot No: 3205 Kitap OSMANLICA - Hophopname, Sabir Tahirzade, Sabir Tahirzade’nin Ese rleri, Tebriz-1320, 232 sayfa, 150mm-220mm, İsmail Yahyazade tarafından Hilmi Akın’a hediye edilmiş,… Açılış Fiyatı: 250₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 1 | Ziyaretçi: 7
Açılış Fiyatı 250
no image
Lot No: 3206 Kitap OSMANLICA - İstimdad, Şair Eşref, Mısır-1323 (1905), 8 sayfa, 150mm-230mm, Yorgun durumda, Orijinal kapağında - Lot No: Açılış Fiyatı: 100₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 0 | Ziyaretçi: 7
Açılış Fiyatı 100
no image
Lot No: 3207 Kitap OSMANLICA - TARİH -Sefain-i Ticariye Kapudan Mekatibinin Suret-i Tesisi Hakkında Nizamname Layihasıdır, Bahriye Matbaası, 1302 (1886), 10 sayfa, 175mm-260mm, Kapaksız - Lot… Açılış Fiyatı: 75₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 0 | Ziyaretçi: 3
Açılış Fiyatı 75
no image
Lot No: 3208 Kitap OSMANLICA - TARİH -Posta ve Telgraf ve Telefon Nezareti 1329-1330 Sene-i Maliyesine Mahsus İstatistik, Dersaadet-1333 (1917), 44+78 sayfa (metin içinde 7 adet katlanır tablo),… Açılış Fiyatı: 1200₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 0 | Ziyaretçi: 5
Açılış Fiyatı 1200
no image
Lot No: 3145 Kitap TARİH - Tarihi İstanbul, 15 Türk Tarih, Sanat ve Türkoloji Uzmanı tarafından hazırlanmış, Yeni İstanbul Gazetesi tarafından basılarak dağıtılmıştır, 135 sayfa,… Açılış Fiyatı: 25₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 0 | Ziyaretçi: 5
Açılış Fiyatı 25
no image
Lot No: 3147 Kitap TARİH - Osman Gazi'den Atatürk'e 600 Yılın Panoraması, Reşad Ekrem KOÇU, İstanbul 1953, Cumhuriyet Gazetesi tarafından basılarak dağıtılmıştır, 212 sayfa,… Açılış Fiyatı: 50₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 0 | Ziyaretçi: 6
Açılış Fiyatı 50
no image
Lot No: 3148 Kitap MİMARİ - Türk Mimari Anıtları - Osmanlı Devri Bursa'da İlk Ese rler, Y. Mimar Sedat ÇETİNTAŞ, İstanbul 1946, 41 sayfa, 325*460mm, karton cilt - Lot No: Açılış Fiyatı: 150₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 0 | Ziyaretçi: 5
Açılış Fiyatı 150
no image
Lot No: 3149 Kitap MİMARİ - Türk Mimari Anıtları - Osmanlı Devri Bursa'da Murad I ve BAYEZID I Binaları, Y. Mimar Sedat ÇETİNTAŞ, İstanbul 1952, 61 sayfa + Çizim ekleri, 325*460mm,… Açılış Fiyatı: 250₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 0 | Ziyaretçi: 3
Açılış Fiyatı 250
no image
Lot No: 3200 Kitap OSMANLICA - TARİH -Balkan Harbi Panoraması, Nüsha-i Fevkalade, Şehbal Kütübhanesi ve Kırtasiye Mağazası neşriyatı, Dersaadet, 1330 (1914), 8 sayfa, 340mm-240mm,… Açılış Fiyatı: 200₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 1 | Ziyaretçi: 6
Açılış Fiyatı 200
no image
Lot No: 3201 Kitap OSMANLICA - Kaşgarlı Mahmud, Kitab-ı Divan-ı Lügat’it-Türk, Kilisli Muallim Rıfat, İstanbul-1333/1335 (1917-1919), 1. cilt: 436+12 sayfa, 2. cilt: 319 sayfa, 3. cilt:… Açılış Fiyatı: 1500₺ | Peyler: 0 | Takipçi: 0 | Ziyaretçi: 6
Açılış Fiyatı 1500