EFEMERA - Ticari Defter

27. Müzayede  »  Efemera Bölümü Bölümü  »  EFEMERA

  • Eklenme 19 Ocak 2020
  • Lot No:19
Açıklama
Bir Osmanlı Rum’unun Birinci Dünya Savaşı Sırasında Anadolu’daki Ticarî İlişkilerine Dair Mektuplarının Defteri. Toplam iki adet olan defterler döneminin “mektup defterleri”nden olup sayfaları kopya kâğıdı şeklindedir. Dolayısıyla sayfaların yaklaşık %10’da okunma sıkıntısı yaşanabilir. Defterlerin sahibi Birinci Dünya Savaşı sırasında İstanbul- Anadolu arasında ticaret ile ordunun muhtelif ihtiyaçlarını karşılamak üzere “ordu müteahhitliği” yapan Evdokimos Usulcuoğlu’na aittir. Defterlerden birincisi Ağustos 1917-Aralık 1918 tarihleri arasını, ikincisi ise Haziran 1919-Mart 1920 arasını kapsamaktadır. İlk defterde toplam 396 yazılı sayfa olup bunun 13 sayfası Grek harfli, 8 sayfası Latin harfli Türkçedir, kalanı Arap harfli Türkçe (Osmanlıca)dır. İkinci defterde ise toplam 197 sayfa olup 9 sayfası Fransızca, 5 sayfası Grek harfli, kalanı Osmanlıcadır. Her iki defterin de içi temiz, ciltleri ile sırtı ise çok yıpranmış halde olup kesinlikle tamire muhtaçtır. Tamir konusundaki takdirin alıcıya bırakılması uygun görüldüğünden herhangi bir müdahale yapılmamıştır. Ona göre değerlendirilmesi rica olunur.
Kazanıyorsunuz Kaybediyorsunuz