FİNANS TARİHİ - İzmir Finans Tarihi

47. Müzayede  »  EEFEMERA Bölümü  »  FİNANS TARİHİ

  • Eklenme 16 Eylül 2020
  • Lot No:83
Açıklama
İZMİR İktisat kongre üyelerine mahsus giriş kartı "Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi ve Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin 15 şubat 1339 tarihinde İZMİR´de inkad edecek olan İktisat Kongresine mahsus duhiliye varakasıdır“ İZMİR İktisat Kongresi Heyet-i tertibiyesi Bu kartın kongrenin devam ettiğince her talibe memur mahsusuna ibrazı mercudur“. Çok nadir...
Kazanıyorsunuz Kaybediyorsunuz